CURRICULUM VITAE

 

Navn:
Gjermund Stuvøy
Fødselsår:1950
Nasjonalitet: Norsk
Stilling i dag:Konsulent i eget firma, Siv.ing. Gjermund Stuvøy ASSammendrag:


Variert erfaring med kommuneplanlegging, arealplanlegging, kommunalteknikk, veg- og jernbaneplanlegging, konsekvensutredning, prosess- og prosjektledelse og byggeledelse og vedlikehold. Lang erfaring som leder for teknisk etat og seinere for konsulentfirma, med tilhørende budsjettar¬beid/økonomiplanlegging, årsrapportering m.m., personellbehandling og kontakt og samarbeid med politikere og fylkes- og statsetater. Lang erfaring som konsulent i private konsulentfirma med varierte oppgaver innen arealplanlegging, veg og samferdsel, vannforsyning og avløp, prosjektledelse, konsekvensutredninger og utredninger av forskjellige slag.

 

Last ned komplett CV her