HMS

 

Jeg er del av et kontorfellesskap og der sørger vi for de reint bygningsmessige hensyn på min arbeidsplass. For øvrig er HMS aktuelt tema i forbindelse med byggeplasser, der det er viktig å påse at utførende gjør nødvendige tiltak og følger byggherreforskriftens krav.Sentrale godkjenninger

 

Jeg har sentral godkjenning som ansvarlig søker tiltaksklasse 1. Har hatt lokal godkjenning for en del bygge- og anleggsprosjekt.

Godkjennes som Nøytral fagkyndig ved utarbeidelse av søknader om utlipp fra små renseanlegg.


Kvalitetssikring

 

Har kvalitetssystem som tilfredsstiller plan- og bygningslovens krav. For øvrig benyttes rutiner som utnytter de muligheter som en moderne PC og programvare gir.