Velkommen til SGS - Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Tjenester

Bolig-, hytte- og næringsområder. Trafikk, veg, vann og kloakk. Planlegging, utredning, saksbehandling.

Sivilingeniør Gjermund Stuvøy

Variert erfaring med kommuneplanlegging, arealplanlegging, kommunalteknikk, veg- og jernbaneplanlegging, konsekvensutredning, prosess- og prosjektledelse og byggeledelse og vedlikehold. Lang erfaring som leder for teknisk etat og seinere for konsulentfirma, med tilhørende budsjettar¬beid/økonomiplanlegging, årsrapportering m.m., personellbehandling og kontakt og samarbeid med politikere og fylkes- og statsetater. Lang erfaring som konsulent i private konsulentfirma med varierte oppgaver innen arealplanlegging, veg og samferdsel, vannforsyning og avløp, prosjektledelse, konsekvensutredninger og utredninger av forskjellige slag.